Cześć Jego pamięci… - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Cześć Jego pamięci…

Data publikacji: Data publikacji 11.12.2017

Kierownictwo, kadra i słuchacze Centrum Szkolenia Policji, w czasie uroczystego apelu, uczcili pamięć podkom. Mariusza Koziarskiego, funkcjonariusza Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji we Wrocławiu, który zginął na służbie podczas akcji zatrzymania niebezpiecznych przestępców.

     W czasie uroczystości, w swoim wystąpieniu, Komendant CSP insp. Anna Rosół zaznaczyła, że praca w Policji, to służba szczególna i wyjątkowa, związana z codziennym poświęceniem, wsłuchiwaniem się w potrzeby innych ludzi, troską o ich dobro i podejmowaniem interwencji nawet w sytuacji zagrożenia – służba w Policji jest zaszczytem, który jednocześnie wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Insp. Anna Rosół podkreśliła bohaterską postawę podkom. Mariusza Koziarskiego, wypełnienie do końca przez niego słów roty ślubowania i jego ofiarność. Wyraziła też słowa współczucia dla Rodziny i bliskich Zmarłego. Przypomniała, że całe środowisko policyjnie pragnie zaoferować pomoc, wspierając Rodzinę Zmarłego zarówno duchowo, jak i materialnie. Podziękowała zgromadzonym za włączenie się do koleżeńskiej zbiórki na rzecz bliskich podkom. Mariusza Koziarskiego, który odszedł na wieczną służbę. Na koniec życzyła zebranym, aby bez względu na zagrożenia wynikające z realizowanych zadań towarzyszyła im odwaga, godność i silne poczucie przynależności do wyjątkowej grupy społecznej, jaką tworzy środowisko polskiej Policji.

hg

zdj. asp. Marcin Grzeszyk/SDDiP