Wymiana doświadczeń szkoleniowych z Gruzją - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wymiana doświadczeń szkoleniowych z Gruzją

Data publikacji 01.09.2017

Organizacja różnego rodzaju spotkań i szkoleń, a także prowadzenie bilateralnej wymiany kadry dydaktycznej, to tylko niektóre z założeń deklaracji o współpracy w zakresie szkolnictwa policyjnego zawartej między Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej a Akademią Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji.

     Deklaracja została podpisana przez Komendanta Centrum Szkolenia Policji, z upoważnienia Komendanta Głównego Policji, oraz Rektora Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji. Współpraca pomiędzy szkołami będzie realizowana w oparciu o roczne plany działań. Jesteśmy przekonani, że spotkania i wspólne szkolenia z funkcjonariuszami z Gruzji będą doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, co pozytywnie wpłynie na doskonalenie procesu dydaktycznego, a także rozwój zawodowy funkcjonariuszy.

Joanna Łaszyn/WP