Kurs specjalistyczny PK-UIzI-3/17 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs specjalistyczny PK-UIzI-3/17

Data publikacji: Data publikacji 28.08.2017

12 policjantów, w czasie kolejnej edycji kursu specjalistycznego doskonaliło swoją wiedzę i umiejętności w zakresie uzyskiwania informacji z Internetu, niezbędne do zwalczania przestępczości komputerowej. Wszyscy uzyskali zaliczenie końcowe, zdobywając tym samym zaświadczenie o przeszkoleniu.

     Na kurs skierowani zostali policjanci realizujący zadania związane ze zwalczaniem przestępczości komputerowej – uzyskiwaniem informacji z Internetu oraz zajmujący stanowiska wykonawcze w komórkach zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej i kryminalnej.

     Trwające 5 dni zajęcia, prowadzone z wykorzystaniem sprzętu komputerowego w jednej z sal informatycznych, poświęcone były doskonaleniu wiedzy i umiejętności, szczególnie w zakresie gromadzenia, weryfikowania i wykorzystywania informacji z Internetu, interpretowanie i stosowanie przepisów prawa, stosowanie procedur postępowania oraz dokumentowanie przestępstw komputerowych.

     Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej mł. insp. Beata Martyniak-Mróz żegnając absolwentów kursu wyraziła przekonanie, że zostali należycie przygotowani do wykonywania zadań zawodowych z zakresu zwalczania przestępczości komputerowej. Po wręczeniu zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu życzyła też policjantom dalszych sukcesów w służbie i życiu osobistym.

mł. insp. Beata Martyniak-Mróz/kierownik Zakładu Służby Kryminalnej