Kurs dla dyżurnych - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs dla dyżurnych

Data publikacji 29.06.2017

22 czerwca zakończyła się trzecia edycja kursu specjalistycznego dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji. Zajęcia na kursie były nieszablonowe – obserwowali je policyjni negocjatorzy z Rumunii. Słuchacze odwiedzili też Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie.

     Program tego rodzaju kursu obejmuje zajęcia z informatyki, psychologii, ruchu drogowego prawa i prewencji. Początkowo proces nauczania realizuje jeden nauczyciel. Natomiast w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metody symulacji, gdzie policjant musi wykazać się szerokim spektrum wiedzy i umiejętności zawodowych z obszaru pracy służby dyżurnej, uczestniczy zespół wykładowców. Słuchacze ćwiczą rozwiązywanie sytuacji dotyczących działań pościgowych i blokadowych, a także tych z udziałem osób z zaburzeniami emocjonalnymi czy psychicznymi. Jedna z symulowanych sytuacji dotyczyła negocjacji z potencjalnym samobójcą, który swoje zamiary ogłosił na internetowym portalu społecznościowym (w rolę tę wcielił się prowadzący zajęcia). Wszystkie czynności podejmowane przez oficera dyżurnego obserwowali pozostali uczestnicy kursu i dodatkowo grupa funkcjonariuszy KGP wraz z rumuńskimi negocjatorami policyjnymi przebywającymi w Polsce w ramach unijnego projektu. Prowadzący zajęcia i goście z Rumunii pozytywnie ocenili postępowanie oficera dyżurnego, później omówili funkcjonujące w ich kraju rozwiązania i sposoby szkolenia w tym zakresie.

     Zagadnieniami omawianymi w czasie kursu są m.in. zadania służby dyżurnej w przypadku zaistnienia katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, w tym sposoby współpracy ze sztabami kryzysowymi i innymi podmiotami zaangażowanymi w prowadzenie akcji ratowniczej. Aby przybliżyć tę problematykę zorganizowano wyjazd do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie przy ulicy Koszykowej, obiektu o strategicznym znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania miasta. Tam słuchacze zapoznali się z systemem zabezpieczającym wstęp do obiektu osobom nieuprawnionym i uniemożliwiającym skażenie wody przesyłanej do spożycia. Zabytkowa budowla, spełniająca swoje funkcje od XIX wieku do dnia dzisiejszego, zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie. Każde aktualnie wymieniane urządzenie wodociągowe staje się zabytkiem i jest wystawiane w specjalnej strefie, dostępnej dla zwiedzających. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także prezentacja pomieszczeń laboratoryjnych, gdzie kręcone były sceny do filmu „Czterdziestolatek”. W ramach zajęć organizowane są również wyjazdy na lotnisko Bemowo, gdzie znajduje się baza policyjnego lotnictwa. Słuchacze uzyskują wiedzę na temat możliwości wykorzystania przez oficera dyżurnego śmigłowca policyjnego, sposobów komunikowania się między pilotem a dyżurnym jednostki oraz zasad sprowadzania statku powietrznego na ziemię.

     Jesteśmy przekonani, że kurs spełnił oczekiwania funkcjonariuszy – dzięki uczestnictwu w nim poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności, a także wymienili doświadczenia zawodowe.

podinsp. Krzysztof Zalewski/ZSP i hg

zdj. ze zbiorów ZSP