Podziękowania za zaangażowanie - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podziękowania za zaangażowanie

Data publikacji: Data publikacji 26.06.2017

Centrum Szkolenia Policji od początku swego istnienia angażuje się w różnorodne projekty i przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym, skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Nauczyciele policyjni wykorzystują niemal każdą sposobność, by również wspólnie z innymi podmiotami przekazywać treści z obszaru szeroko pojętego bezpieczeństwa. Centrum uczestniczy również w wydarzeniach, których celem jest upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy i tradycji historycznych. Za aktywność tę, na ręce Komendant CSP insp. Anny Rosół, kierowane są liczne podziękowania.