Kurs ISP-ZT-1/17 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs ISP-ZT-1/17

Data publikacji: Data publikacji 23.06.2017

W dniu 19 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji rozpoczął się pierwszy w tym roku kurs specjalistyczny dla instruktorów strzelań policyjnych w jednostkach i komórkach Policji realizujących zadania w zakresie zwalczania terroryzmu. Do egzaminu wstępnego przystąpiło 20 funkcjonariuszy. Wszyscy kandydaci uzyskali pozytywny wynik, jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc do udziału w zajęciach zakwalifikowano 16 funkcjonariuszy z najlepszymi rezultatami.

     Na kurs zostali skierowani policjanci przewidziani do pełnienia funkcji instruktora strzelań policyjnych posiadający przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Policjanci, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w kursie, przez trzy tygodnie, będą nie tylko nabywać wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych elementów metodyki szkolenia strzeleckiego, standaryzować wiedzę i umiejętności instruktora, lecz przede wszystkim prowadzić zajęcia strzeleckie – zarówno teoretyczne jak i praktyczne.

     Kurs prowadzą podkom. Daniel Golicki młodszy wykładowca Zakładu Interwencji Policyjnych oraz dwaj doświadczeni funkcjonariusze, z Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji oraz z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji
w Łodzi.

     Uczestnikom zajęć życzymy sukcesów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności instruktorskich oraz jak najwyższych ocen z egzaminu końcowego.

tekst i zdjęcia: podkom. Daniel Golicki/ZIP