Instruktorzy strzelań policyjnych zakończyli kurs - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Instruktorzy strzelań policyjnych zakończyli kurs

Data publikacji: Data publikacji 19.06.2017

13 czerwca br. zakończył się kurs specjalistyczny dla policjantów przewidzianych do pełnienia funkcji instruktora strzelań policyjnych. Warunkiem uczestnictwa w kursie było zdanie egzaminu wstępnego. Kandydat musiał wykazać się umiejętnościami posługiwania się bronią palną zarówno w strzelaniach precyzyjnych jak i szybkich.

     Do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym przystąpiło 20 osób. Po zakończeniu kwalifikacji pozostało 15 uczestników, którzy w dniu 15 maja br. rozpoczęli zajęcia. Przez ponad cztery tygodnie szkolenia uczestnicy kursu zdobywali wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego prowadzenia zajęć z zakresu szkolenia strzeleckiego. Policjanci biorący udział w zajęciach  reprezentowali jednostki terenowe Policji, komórki antyterrorystyczne komend wojewódzkich Policji oraz Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. Na zakończenie kursu uczestnicy przystąpili do egzaminu, który składał się z dwóch etapów: testu wiedzy i sprawdzianu umiejętności instruktorskich. Egzamin praktyczny polegał na zaplanowaniu, zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć z zakresu szkolenia strzeleckiego z grupą policjantów.

     Gratulujemy absolwentom i życzymy sukcesów w roli instruktorów szkolenia strzeleckiego.

 

podkom. Hubert Kowalik/ZIP

zdjęcia: archiwum ZIP