Kolejni policjanci przygotowują się do pełnienia służby - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejni policjanci przygotowują się do pełnienia służby

Data publikacji 07.06.2017

Słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem „SZP-3/17” rozpoczęli swoje pierwsze policyjne szkolenie. W pierwszym dniu pobytu w Centrum Szkolenia Policji poznali m.in. obowiązujące ich przepisy, uczestniczyli także w uroczystej inauguracji szkolenia.

     Nowo przyjętych funkcjonariuszy powitał Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Marcin Szyndler. W wystąpieniu skierowanym do policjantów nawiązał do słów składanej przez nich roty ślubowania i podkreślił szczególny charakter tego zawodu. Zaznaczył, że to szczególna i zaszczytna służba, podczas pełnienia której zawsze należy pamiętać o przestrzeganiu zasad etyki zawodowej i praw człowieka. Wskazał  też na dużą rolę szkolenia zawodowego podstawowego w przygotowywaniu policjantów do wykonywania zadań służbowych. Zachęcał słuchaczy do jak najbardziej efektywnego wykorzystania czasu szkolenia, po to by później w profesjonalny sposób mogli służyć społeczeństwu. W dalszej części uroczystości Pełnomocnik Komendanta CSP ds. Ochrony Praw Człowieka sierż Jerzy Mielniczek odczytał list Komendanta Głównego Policji skierowany do funkcjonariuszy rozpoczynających służbę.

     Wszystkim słuchaczom SZP-3/17 życzymy powodzenia i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy,  jak najlepszych wyników w nauce oraz wielu powodów do uśmiechu i radości.

hg

zdj. asp. Marcin Grzeszyk/Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii