Pilotaż w zakresie profilaktyki społecznej - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pilotaż w zakresie profilaktyki społecznej

Data publikacji 06.06.2017

W dniach 22 maja - 2 czerwca w Centrum Szkolenia Policji odbyła się pierwsza w tym roku, pilotażowa edycja kursu specjalistycznego w zakresie profilaktyki społecznej.

     Absolwenci kursu zostali przygotowani do wykonywania, w jednostce organizacyjnej Policji, zadań w zakresie profilaktyki społecznej, a w szczególności:

  • inicjowania oraz organizowania działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałania w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami społecznymi,
  • rozpoznawania zagrożeń i przeciwdziałania przyczynom ich powstawania,
  • inicjowania oraz organizowania działań społeczności lokalnych mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz innym zjawiskom kryminogennym,
  • udziału w tworzeniu lokalnych strategii zapobiegania przestępczości i budowania programów profilaktycznych.

     Zajęcia były realizowane w dużej mierze w formie warsztatowej i z zastosowaniem aktywizujących metod nauczania. W trakcie szkolenia słuchacze na wybranym przykładzie m.in. zaplanowali działania profilaktyczne – przygotowali ocenę przyszłych działań ze wskazaniem kryteriów, wskaźników i narzędzi pomiarowych, a także wykonali i zaprezentowali koncepcję projektu. Niezwykle ciekawym elementem szkolenia były ćwiczenia, w trakcie których słuchacze doskonalili  swoje umiejętności w zakresie udzielania informacji środkom masowego przekazu.

     Część zajęć na kursie realizowanych było wspólnie z Panią podinsp. dr Marzeną Kordaczuk – Wąs – radcą w Wydziale Profilaktyki Biura Prewencji KGP oraz Panią podkom. Dorotą Gil – ekspertem Wydziału Prewencji KWP w Lublinie. Za pomoc i cenne wskazówki serdecznie dziękujemy, natomiast słuchaczom gratulujemy ukończenia kursu i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym oraz prywatnym.

Tekst i zdjęcia: kom. Śmiałek Marceli