Drogówka na kursie - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Drogówka na kursie

Data publikacji 24.02.2017

64 funkcjonariuszy z terenu całego kraju, pełniących służbę w komórkach ruchu drogowego, rozpoczęło naukę na kursie specjalistycznym w zakresie ruchu drogowego – część szczególna.

     Kurs będzie trwał 31 dni szkoleniowych. Zajęcia dydaktyczne, realizowane w sześciu blokach tematycznych, obejmują między innymi zagadnienia z zakresu przepisów ruchu drogowego, kontroli transportu drogowego i stanu technicznego pojazdów, a także pełnienia służby na drogach oraz kierowania ruchem drogowym. Słuchacze poznają również zasady posługiwania się miernikami prędkości i wideorejestratorami wykroczeń.

     Wszystkim policjantkom i policjantom uczestniczącym w kursie życzymy jak największych osiągnięć w zdobywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojętego ruchu drogowego.

asp. Janusz Kozłowski/ZRD