Turniej piłki nożnej im. Andrzeja Struja za nami! - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Turniej piłki nożnej im. Andrzeja Struja za nami!

Data publikacji: Data publikacji 14.02.2017

W dniach 08-10 lutego, w czterech obiektach sportowych w Warszawie, rozgrywany był VIII Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja. W tegorocznym turnieju wzięła udział rekordowa ilość zawodników – blisko 800 osób z 72 drużyn.

     Wśród 11 zespołów zagranicznych zagrały drużyny z Białorusi, Rosji, Bośni i Hercegowiny, Gruzji, Ukrainy, Mołdawii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Cypru, Węgier i Izraela. Polskę reprezentowały drużyny następujących służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Flotylli Okrętów, Straży Ochrony Kolei, a także Żandarmerii Wojskowej. Oczywiście nie mogło zabraknąć również reprezentacji Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Nasza drużyna zakończyła zmagania na 1/16 etapu rozgrywek, co jest niemałym osiągnięciem, biorąc pod uwagę wysoki poziom sportowy zawodów. Główną intencją turnieju była nie tylko sportowa rywalizacja, lecz przede wszystkim oddanie hołdu tragicznie zmarłemu koledze, który swoim zachowaniem dał przykład nam wszystkim.

nadkom. Łukasz Szwejkowski/ZSP

zdj. POLICJA 997