Policjanci gotowi do realizacji zajęć - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci gotowi do realizacji zajęć

Data publikacji 07.02.2017

W Centrum Szkolenia Policji zakończył się „Kurs specjalistyczny w zakresie prowadzenia zajęć z zapobiegania przestępstwom z nienawiści i ich zwalczania”. W pierwszej tegorocznej edycji uczestniczyło 16 funkcjonariuszy, z Komend Powiatowych/Miejskich/Wojewódzkich/Stołecznej Policji oraz Szkoły Policji w Katowicach.

     Pierwsza w tym roku edycja kursu, oznaczona symbolem Z-PZPN 1/17, trwała od 23 stycznia do 3 lutego. Zajęcia realizowali trenerzy rekomendowani przez MSWiA, tj. mł. insp. Gerard Bah oraz mł. insp. Włodzimierz Sokołowski, a także nauczyciele policyjni z Centrum Szkolenia Policji. Własnymi doświadczeniami, w ujęciu zagadnień w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości z nienawiści, w ramach tzw. „żywej biblioteki”, z uczestnikami doskonalenia podzielili się również przedstawiciele Wydziału Prawno - Traktatowego Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, Fundacji - Instytut Bezpieczeństwa Społecznego oraz Fundacji Multiocalenie.

     Uczestnicy doskonalenia mieli również okazję wziąć udział warsztatach zorganizowanych w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz zajęciach prowadzonych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Celem kursu było przygotowanie policjantów do prowadzenia zajęć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego z zapobiegania przestępstwom z nienawiści i ich zwalczania, dlatego też słuchacze mieli dwukrotnie możliwość zaprezentowania umiejętności przekazywania treści z tego zakresu, jak również tematu wybranego przez siebie. Po przeprowadzonych zajęciach wysłuchali informacji zwrotnej dotyczącej trafności doboru treści merytorycznych do podanego tematu zajęć i wykorzystanych rozwiązań metodycznych.

       Serdecznie dziękujemy  za zaangażowanie trenerom prowadzącym zajęcia, a absolwentom kursu życzymy powodzenia i wielu sukcesów dydaktycznych.

podinsp. Wioletta Białkowska/SDDiP

zdj. asp. Marcin Grzeszyk/SDDiP