Wizyta w Muraste - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta w Muraste

Data publikacji 22.06.2016

W dniach 14 – 16 czerwca 2016 r. w Muraste, w Estonii, odbyły się „VI Zawody dla Psów Patrolowych”, na które w charakterze obserwatorów zostali zaproszeni przedstawiciele Centrum Szkolenia Policji. Organizatorem zawodów było Kolegium dla Policji i Straży Granicznej Estońskiej Akademii Nauk o Bezpieczeństwie. W Muraste kształcą się nie tylko przewodnicy psów służbowych, lecz także kandydaci do służby w policji oraz funkcjonariusze estońskiej Policji i Straży Granicznej.

     Wizyta w położonym wzdłuż wybrzeża Zatoki Fińskiej Muraste, gdzie mieści się filia Estońskiej Akademii Nauk o Bezpieczeństwie, była okazją nie tylko do podziwiania sprawności działania psów służbowych estońskiej Policji i Straży Granicznej oraz litewskiej i łotewskiej Policji, lecz także doskonałą szansą na wymianę doświadczeń zawodowych. Podczas trzydniowego pobytu w estońskiej szkole przedstawiciele Centrum Szkolenia Policji mieli sposobność poznania systemu szkolenia i specyfiki działania przewodników psów służbowych w Estonii oraz systemu szkolenia zawodowego policjantów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki interwencji policyjnych.

     Zaproszenie legionowskich  dydaktyków do Estonii to efekt nawiązanej w ubiegłym roku współpracy. Celem kontaktów z estońskim partnerem jest przede wszystkim wymiana doświadczeń zawodowych, a tym samym rozwój kompetencji nauczycieli policyjnych z Estońskiej Akademii Nauk o Bezpieczeństwie i Centrum Szkolenia Policji.

mł. insp. Grzegorz Winnicki/kierownik ZIP

zdj. sierż. sztab. Tomasz Siemianowski/ZSK