O odpowiedzialności i bezpieczeństwie przed wakacjami - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O odpowiedzialności i bezpieczeństwie przed wakacjami

Data publikacji 21.06.2016

Nauczyciele policyjni z Zakładu Służby Prewencyjnej Centrum Szkolenia Policji odwiedzili Szkołę Podstawową nr 7 w Legionowie. Rozmawiali z uczniami przede wszystkim na temat bezpieczeństwa podczas zbliżających się wakacji, a w klasach IV – V dodatkowo omówili zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną za popełnione czyny zabronione. W 15 spotkaniach uczestniczyło łącznie około 300 osób.

     Funkcjonariusze – mł. asp. Dorota Kozłowska, kom. Marceli Śmiałek oraz asp. Michał Komosiński rozmawiali z  dziećmi o podstawowych zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze. Pogadanka dotyczyła również niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym zachowaniem się w kontaktach z obcymi osobami i ze zwierzętami.

     Starsi uczniowie zostali zapoznani z najważniejszymi przepisami zawartymi w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, dotyczącymi przeciwdziałaniu wszelkim przejawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Zagadnienia poruszane podczas spotkań cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, czego potwierdzeniem były liczne pytania kierowane do policjantów. Tego typu zajęcia w dużym stopniu mogą przyczynić się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, co w konsekwencji może stanowić impuls do kształtowania właściwej postawy moralnej i społecznej młodego człowieka.

kom. Marceli Śmiałek/ZSP

zdj. ze zbiorów ZSP