Podsumowanie projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

Data publikacji 17.06.2016

W dniu 17 czerwca Centrum Szkolenia Policji odwiedzili przedstawiciele instytucji zaangażowanych, wspólnie z CSP, w realizację projektu finansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

     Celem wizyty było dokonanie końcowego przeglądu projektu pn. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, podsumowanie rezultatów jego realizacji oraz wyciągnięcie wniosków dla podobnych przedsięwzięć zaplanowanych w przyszłości. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej (Centrum Projektów Polska Cyfrowa), Krajowej Instytucji Koordynującej (Ministerstwa Rozwoju), Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz ekspert techniczny. Centrum Szkolenia Policji reprezentował Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Marcin Szyndler.

     W pierwszej części spotkania goście zapoznali się z systemem szkolenia policjantów ruchu drogowego oraz wykorzystywanym do tego celu sprzętem. Zastępca Komendanta mł. insp. Marcin Szyndler podziękował uczestnikom spotkania za dotychczasową współpracę, której wymiernym efektem jest przekazanie do CSP nowoczesnego wyposażenia dla potrzeb szkolenia funkcjonariuszy tego pionu. Podkreślił, że nowoczesny sprzęt to także większe bezpieczeństwo policjantów na drogach.

     W dalszej części spotkania goście wzięli udział, jako obserwatorzy, w doskonaleniu zawodowym lokalnym, zorganizowanym z wykorzystaniem sprzętu przekazanego naszej jednostce.

     W ramach realizacji polsko-szwajcarskiego projektu Centrum Szkolenia Policji otrzymało 3 nieznakowane radiowozy marki Opel Insignia, wyposażone w wideorejestratory, 3 laptopy, a także 3 laserowe mierniki prędkości z funkcją rejestracji obrazu.

AK

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS