Szczęśliwi absolwenci - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szczęśliwi absolwenci

Data publikacji 10.06.2016

Po blisko półrocznej nauce w Centrum Szkolenia Policji kolejna grupa funkcjonariuszy ukończyła swoje pierwsze policyjne szkolenie. W uroczystości zakończenia szkolenia uczestniczyli: Zastępca Komendanta CSP mł. insp. Marcin Szyndler, przedstawiciele kadry kierowniczej i dydaktycznej, a także rodziny i bliscy absolwentów.

     Absolwenci szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem SZP-5/15 uzyskali kwalifikacje do wykonywania zadań służbowych na poziomie podstawowym, na stanowisku policjanta w służbie prewencyjnej w komórkach organizacyjnych patrolowo-interwencyjnych i oddziałów prewencji. Posiadają też uprawnienia m.in. do stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, a także posługiwania się urządzeniami łączności radiowej bezprzewodowej. W czasie szkolenia, w ramach zajęć programowych, policjanci mieli możliwość praktycznego wykorzystania swoich umiejętności w trakcie służb pełnionych na terenie garnizonu stołecznego i mazowieckiego. Uczestniczyli też w cyklu wielu interesujących spotkań, organizowanych przez kadrę Centrum, w tym również Pełnomocnika Komendanta CSP do Spraw Ochrony Praw Człowieka. Wszyscy chętni mogli wziąć udział w turnieju wiedzy i umiejętności zawodowych oraz zajęciach organizowanych w ramach kół zainteresowań.

     Podsumowaniem intensywnego cyklu kształcenia był dzisiejszy egzamin końcowy. Przystąpiło do niego 131 słuchaczy i, co niewątpliwie jest ogromnym sukcesem, wszyscy uzyskali oceny pozytywne.

     Zastępca Komendanta CSP mł. insp. Marcin Szyndler, w czasie uroczystości zakończenia szkolenia, pogratulował absolwentom uzyskanych na egzaminie wyników, wręczył policjantom świadectwa, wyróżniającym się w służbie listy gratulacyjne, a uczestnikom Turnieju Par Patrolowych pamiątkowe dyplomy.

     Wszystkim byłym słuchaczom SZP-5/15 życzymy pomyślności w życiu osobistym, sukcesów w służbie i zapraszamy do CSP na kursy specjalistyczne.

hg

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS