Międzynarodowa edukacja - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa edukacja

Data publikacji 02.06.2016

Jeszcze w tym roku nauczyciele policyjni Centrum Szkolenia Policji, w ramach unijnych projektów, rozpoczną wymianę doświadczeń edukacyjnych z zagranicznymi partnerami – czeską, cypryjską i niemiecką Policją.

     CSP otrzymało dofinansowanie unijne na projekt pn. Szkolenie funkcjonariuszy,  realizowany w ramach Programu Erasmus+. Przedsięwzięcie implementowane będzie w terminie od 03.10.2016 r. do 02.10.2017 r. Partnerami zagranicznym projektu są jednostki Policji z Czech i Cypru. Z ramienia Centrum w mobilnościach uczestniczyć będą funkcjonariusze z Zakładu Ruchu Drogowego, którzy wezmą udział w pięciodniowej wizycie studyjnej w Czechach oraz Zakładu Służby Prewencyjnej, którzy będą wymieniać doświadczenia w obszarze przestępczości nieletnich z Policją cypryjską. Obie mobilności realizowane będą w konwencji  job shadowing.

     Zostaliśmy też zaproszeni, przez Prezydium Policji w Berlinie, do udziału w charakterze partnera w projekcie z zakresu kynologii policyjnej, realizowanym w ramach Programu Erasmus+. Przedsięwzięcie implementowane będzie z udziałem 17 krajów partnerskich w terminie od 01.06.2016 r. do 31.05.2018 r. Funkcjonariusze z Berlina i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, w czasie pięciodniowej wizyty w ZKP, będą dzielić się wiedzą z zakresu szkolenia przewodników i tresury psów służbowych.

     Wszystkim uczestnikom projektów życzymy efektywnego doskonalenia umiejętności zawodowych.

Renata Cedro/WP