Kurs dla oskarżycieli publicznych - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs dla oskarżycieli publicznych

Data publikacji 11.12.2015

Czwarta edycja kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego już za nami. W kursie oznaczonym symbolem Osk.P–4/15 uczestniczyli policjanci, którzy pełnią lub są przewidziani do pełnienia funkcji związanych z występowaniem w charakterze oskarżyciela publicznego przed sądem, w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

     Trwające pięć dni szkoleniowych zajęcia, poświęcone były omówieniu czynności wyjaśniających oraz udziału oskarżyciela publicznego w postępowaniu sądowym. Słuchacze poza wiedzą teoretyczną nabywali również umiejętności praktyczne związane ze sporządzaniem pism i występowaniem przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

     Na zakończenie kursu Zastępca Kierownika Zakładu Służby Kryminalnej podinsp. Dariusz Kaszuba zwrócił uwagę na należyte przygotowanie absolwentów do występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Życzył im również sukcesów w służbie i życiu osobistym.

podinsp. Dariusz Kaszuba/Zastępca Kierownika Zakładu Służby Kryminalnej

zdj. ze zbiorów ZSK