Warsztaty z interwencji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty z interwencji

Data publikacji 10.12.2015

W dniach 7 – 8 grudnia br. w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim odbyły się warsztaty metodyczno-szkoleniowe dla instruktorów z zakresu taktyki i technik interwencji pod nazwą „Interwencja wobec osoby uzbrojonej w niebezpieczne narzędzie z perspektywy nauki i doświadczeń”. W warsztatach wzięli udział instruktorzy reprezentujący Policję, Służbę Celną, Straż Marszałkowską i Żandarmerię Wojskową.

     Głównym celem warsztatów było poszukiwanie optymalnych rozwiązań technicznych, taktycznych i metodycznych w szkoleniu funkcjonariuszy służb mundurowych w zakresie odpierania napaści z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Dużą część zajęć szkoleniowych, zarówno teoretycznych jak i praktycznych, przeprowadził zaproszony niezależny ekspert Istvan Nagy – szef wyszkolenia organizacji Defendo Alliance Poland. Centrum Szkolenia Policji reprezentowali podinsp. Tomasz Maczuga oraz podkom. Jacek Kuźmiński z Zakładu Interwencji Policyjnych, którzy na podstawie studium przypadku z interwencji policyjnych przygotowali i przeprowadzili blok dotyczący właściwego doboru środka przymusu bezpośredniego, w zależności od sytuacji w trakcie interwencji. Użycie przedmiotów  przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej przedstawili nauczyciele policyjni ze Szkoły Policji w Katowicach. Zaprezentowany w trakcie warsztatów system walki i samoobrony Defendo zawierał wiele rozwiązań możliwych do zastosowania w szkoleniu policjantów. Rozwiązania taktyczne uwzględniały reakcje człowieka w stresie związanym z nagłym i bezpośrednim zagrożeniem zdrowia oraz życia. 

     Wartościowy program warsztatów oraz bardzo dobra organizacja przedsięwzięcia pozwoliły wszystkim uczestnikom w praktyczny sposób zapoznać się z przygotowanymi rozwiązaniami taktycznymi.

podinsp. Tomasz Maczuga/Zastępca Kierownika ZIP

zdj.: podinsp Marek Sulikowski

Pliki do pobrania

  • 460.13 KB