O bezpieczeństwie na drogach - konferencja i debata - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O bezpieczeństwie na drogach - konferencja i debata

Data publikacji: Data publikacji 09.11.2015

Przedstawiciele kadry Zakładu Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji uczestniczyli w konferencji oraz debacie na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Problematyka z tego obszaru cieszy się dużym zainteresowaniem policjantów ZRD, którzy uzyskaną wiedzą na bieżąco dzielą się ze słuchaczami kursów dedykowanych „drogówce”. Zdobyte wiadomości wykorzystują również podczas spotkań edukacyjnych z najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego.

     Konferencja pn. Bezpieczna droga. Uwarunkowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym odbyła się 28 października, w siedzibie Akademii Obrony Narodowej w Warszawie-Rembertowie. Prelegenci, w większości przedstawiciele wyższych uczelni, omówili główne aspekty mające wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Poruszono m.in. zagadnienia: Porównanie przyczepności opon letnich i zimowych w różnych warunkach atmosferycznych, Psychologiczne uwarunkowania popełniania błędów w ruchu drogowym, Ekspertyzy wypadków drogowych – węzłowe problemy ich wiarygodności.

     Debata pn. Bezpieczny pieszy w ramach projektu Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP realizowanego w partnerstwie międzyinstytucjonalnym Porozmawiajmy o prewencji odbyła się 29 października w Centralnym Ośrodku Sportu Torwar w Warszawie. Ramowy program debaty obejmował: Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym, Edukację na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz Nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne wpływające na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Elementem składowym przedsięwzięcia było wydarzenie edukacyjno-kulturalne pn. Bezpiecznie chce się żyć, zorganizowane przez Krajowe Centrum BRD.

kom. Mariusz Jackowski/ZRD

zdj. nadkom. Radosław Kobryś/zastępca kierownika ZRD