Czynności wyjaśniające i postępowanie dyscyplinarne - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Czynności wyjaśniające i postępowanie dyscyplinarne

Data publikacji: Data publikacji 06.11.2015

Zakończyła się druga tegoroczna edycja kursu specjalistycznego dla rzeczników dyscyplinarnych. Uczestniczyło w niej 20 policjantów pełniących lub przewidywanych do pełnienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego.

     W ciągu pięciu dni szkoleniowych funkcjonariusze zostali przygotowani do prowadzenia czynności wyjaśniających i postępowania dyscyplinarnego. Szczególna uwaga poświęcona była omówieniu przebiegu czynności wyjaśniających i postępowania dyscyplinarnego oraz czynności wykonywanych w postępowaniu dyscyplinarnym. Następnie słuchacze samodzielnie sporządzali stosowną dokumentację.

     Zastępca Kierownika Zakładu Służby Kryminalnej podinsp. Dariusz Kaszuba żegnając absolwentów podkreślił ich należyte przygotowanie do prowadzenia czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych. Po wręczeniu świadectw ukończenia kursu życzył absolwentom sukcesów w służbie i życiu osobistym.

podinsp. Dariusz Kaszuba zastępca kierownika Zakładu Służby Kryminalnej

zdj. ze zbiorów ZSK