Kurs dla drogówki - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs dla drogówki

Data publikacji: Data publikacji 06.11.2015

Centrum Szkolenia Policji posiada bogatą ofertę szkoleniową skierowaną do policjantów różnych specjalności. Wśród wielu zagadnień realizowanych w ramach doskonalenia zawodowego centralnego są także kursy specjalistyczne adresowane do policjantów ruchu drogowego. Na rok 2015 zaplanowano przeprowadzenie 24 edycji „Kursu specjalistycznego w zakresie videorejestratorów wykroczeń” i przeszkolenie 294 funkcjonariuszy w zakresie obsługi prędkościomierzy kontrolnych.

     Dotychczas zrealizowano 20 edycji tego rodzaju kursu, ukończyło go w sumie 247 policjantów ruchu drogowego.  

     Zajęcia prowadzone są w grupach szkoleniowych liczących od 9 do 15 osób. W trakcie zajęć słuchacze poznają: podstawy prawne stosowania videorejestratorów wykroczeń, wynikające z aktów prawnych obowiązki, uprawnienia i zakazy dotyczące policjantów wykorzystujących przyrządy kontrolno-pomiarowe służące do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego, jak również zapoznają się z budową i zasadą działania oraz obsługą prędkościomierzy kontrolnych. Dodatkowo funkcjonariusze uczą się sposobów dokumentowania służby, w trakcie której wykorzystywany jest videorejestrator. Po zakończeniu zajęć teoretycznych, zgodnie z programem kursu, realizowane są zajęcia praktyczne na drogach województwa mazowieckiego. Wtedy słuchacze pod okiem instruktorów doskonalą taktykę pracy z videorejestratorami.

mł. asp. Paweł Kurek/ZRD

zdj. ze zbiorów ZRD