Poczta specjalna - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Poczta specjalna

Data publikacji 26.10.2015

23 października zakończyła się piąta i zarazem ostatnia w bieżącym roku edycja kursu specjalistycznego dla policjantów realizujących czynności w zakresie zasad bezpiecznego konwojowania i ochrony materiałów poczty specjalnej na magistralnych, wewnątrzwojewódzkich i lokalnych trasach kurierskich. W doskonaleniu uczestniczyło 14 osób. Łącznie w tym roku na tego rodzaju kursach przeszkolono 82 funkcjonariuszy.

     Podczas zajęć słuchacze zapoznali się z ogólnymi zasadami konwojowania i ochroną materiałów poczty specjalnej, przeprowadzali konwój na podstawie wybranych założeń, dokumentowali czynności, a także zaznajomili się ze strukturą i zasadami funkcjonowania Wydziału Poczty Specjalnej Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji. Blok zajęć o charakterze praktycznym prowadzony był przy udziale specjalisty asp. Henryka Bednarskiego (4 edycje) oraz asystenta asp. sztab. Marka Czajki (1 edycja), funkcjonariuszy WPS BŁiI KGP.

     Kierownik Zakładu Służby Prewencyjnej mł. insp. Grzegorz Perz wręczył absolwentom świadectwa ukończenia kursu, wyraził też przekonanie, iż zdobyta wiedza i umiejętności wpłyną na jakość wykonywanych przez nich zadań służbowych.

podinsp. Krzysztof Rosłaniec/ZSP

zdj. ze zbiorów ZSP