Na miejscu katastrofy - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Na miejscu katastrofy

Data publikacji 02.11.2015

30 października zakończyła się pierwsza edycja „Kursu specjalistycznego w zakresie organizowania i prowadzenia oględzin miejsc katastrof komunikacyjnych i budowlanych”. Zajęcia dotyczące współpracy organów ścigania z komisjami badania wypadków i katastrof realizowane były przy współudziale przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych Policji oraz instytucji pozapolicyjnych.

     Teoretyczną część szkolenia wypełniły wykłady prowadzone przez podinsp. Magdalenę Spólnicką (biegłego z zakresu badań biologicznych z Zakładu Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji), Jana Młynarczyka i Andrzeja Gniwka (przedstawicieli Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych), Marka Szymankiewicza i Krzysztofa Kuropieskę (reprezentujących Państwową Komisję Badania Wypadków Morskich), Wiesławę Brożek (biegłego z zakresu budownictwa) oraz wykładowców z Zespołu Techniki Kryminalistycznej Zakładu Szkoleń Specjalnych CSP. Niewątpliwym wyzwaniem dla uczestników kursu były oględziny symulowanego miejsca wypadku lotniczego z udziałem śmigłowca i kilku ofiar. W trakcie ćwiczeń słuchacze współpracowali z Dariuszem Frątczakiem, członkiem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Ogromnego wsparcia wykładowcom ZTK udzielali również Bartłomiej Getlich, inspektor Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urządu Wojewódzkiego w Warszawie i wojewódzki koordynator ds. techników kryminalistyki z LK KWP w Katowicach, asp. szt. Ireneusz Stasiszyn.

     W uroczystym zakończeniu kursu uczestniczyli Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Służby Kryminalnej nadkom. Michał Białęcki, oraz Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki, mł. insp. Piotr Trojanowski.

     Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom oraz instytucjom zaangażowanym w realizację zajęć dydaktycznych i zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu obrazującego ich przebieg.

podinsp. Jarosław Piotrowski/ZSS

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS