Wymiana praktyk zawodowych-seminarium w Kulach - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wymiana praktyk zawodowych-seminarium w Kulach

Data publikacji 02.11.2015

W Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyło się „VII Międzynarodowe Seminarium Technik Interwencyjnych i Samoobrony im. Romka Smoka”. W zajęciach uczestniczyli przedstawiciele Zakładu Interwencji Policyjnych Centrum Szkolenia Policji, specjaliści z zakresu taktyki i technik interwencji.

     Podczas spotkania, którego formuła sprzyjała wymianie doświadczeń zawodowych przedstawicieli różnych służb mundurowych, doskonalono elementy związane między innymi z taktyką udzielania pierwszej pomocy w warunkach bojowych, taktyką wchodzenia i przeszukiwania pomieszczeń – z zastosowaniem granatów błyskowo-dymnych oraz elementy technik interwencji, w tym z użyciem przedmiotów do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

     W trakcie seminarium, poza funkcjonariuszami Służby Więziennej, swoje umiejętności i doświadczenia prezentowali także policjanci z katowickiego Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji, wykładowcy ze Szkoły Policji w Katowicach oraz przedstawiciele Biura Ochrony Rządu. Poza tym instruktorzy z Francji i Austrii zaprezentowali wybrane techniki interwencyjne, które są preferowane w tych krajach.

mł. asp. Arkadiusz Bordzio/ZIP

zdj. archiwum ZIP