Pozoranci na kursie - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pozoranci na kursie

Data publikacji 19.10.2015

W październiku w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach zakończył się kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących czynności pozoranta. Tego rodzaju zadania absolwenci kursu będą realizowali w ramach zajęć doskonalenia sprawności użytkowej psów służbowych, w jednostkach macierzystych.

     Na kurs zostało skierowanych ośmiu policjantów z czterech komend wojewódzkich (Gorzów Wielkopolski, Kraków, Katowice i Szczecin). Zgodnie z wymaganiami organizacyjno-programowymi kursu mogą w nim uczestniczyć funkcjonariusze, którzy wcześniej ukończyli kurs przewodników psów patrolowych lub patrolowo – tropiących albo są policjantami z komórek organizacyjnych komend wojewódzkich, realizujących zadania związane z wykorzystywaniem i utrzymaniem psów służbowych w Policji. Wszyscy muszą posiadać aktualne szczepienia przeciwko tężcowi i odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych.

     W czasie 10 dniowego kursu każdy z uczestników został przygotowany do wykonywania zadań pozoranta w zakresie ćwiczeń obrończych, prowadzonych podczas czynności takich jak: legitymowanie i kontrola osób, odpieranie czynnej napaści, ściganie i obezwładnianie osób, konwojowanie osób oraz przeszukanie terenu i zabudowań za ukrytą osobą. Zajęcia były realizowane m.in. na terenie koszarów wojskowych w Górze Kalwarii, a także obszarach leśnych koło Sułkowic.

tekst i zdjęcia: asp. Dariusz Ratajczak / instruktor ZKP