Jubileusz Policyjnej Fundacji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 07.09.2007

Uroczystą Mszą Polową i Apelem Poległych rozpoczęły się w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie dwudniowe obchody X-Lecia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Uczestniczy w nich ponad 330 osób z osieroconych rodzin, działacze Fundacji, policjanci i zaproszeni goście.


zdjęcie Organizatorami tego przedsięwzięcia jest Komenda Główna Policji, Fundacja, oraz CSP. Uroczyste chwile rozpoczęły się już w momencie pojawienia się w Centrum pierwszych autokarów, którymi przybyły rodziny naszych poległych na służbie kolegów. Było ich dokładnie 17, bo każda z Komend Wojewódzkich i KSP umożliwiła podopiecznym ze swojego regionu dojazd na tę uroczystość. Bo bez rodzin, nie byłoby święta – podkreślała prezes Fundacji pani Irena Zając - Oni są najważniejsi. Z myślą o nich społecznie pracują działacze Fundacji.

Po krótkim odpoczynku, obchody jubileuszu rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji wszystkich poległych policjantów. Mszę odprawił i homilię wygłosił Jego Ekscelencja Biskup Marian Duś, Krajowy Duszpasterz Policji. Niezwykły nastrój tych chwil podkreślił jej charakter, bo była to Msza Polowa, w miejscu specjalnie do tego celu wybranym i przygotowanym przez organizatorów. Przed ołtarzem stanęły płyty z nazwiskami tych policjantów, którymi zajmuje się Fundacja. We  Mszy uczestniczyły rodziny policyjne, działacze Fundacji, Kompania Reprezentacyjna Policji ze sztandarem KGP, Orkiestra KSP i policjanci na czele z Komendantami Wojewódzkimi, którzy przybyli by towarzyszyć rodzinom i uczcić pamięć poległych funkcjonariuszy. Po zakończeniu Mszy odbył się Apel Poległych. W wieczornym mroku pojawili się policjanci trzymający płonące ogniki. Skupienie na twarzach i niezwykłe wzruszenie wywierały odczytywane kolejno nazwiska tych, którzy odeszli z naszych szeregów. Zginęli na drogach, w bezpośrednich starciach z przestępcami, podczas wykonywania służbowych obowiązków. Policjanci prewencji, ruchu drogowego, antyterroryści, pirotechnicy, kryminalni… Dokładnie 194 osoby.

Cześć ich pamięci!

zdjęcie   zdjęcie

zdjęcie   zdjęcie

 zdjęcie   zdjęcie

    Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach powstała w roku 1997, powołana przez Komendanta Głównego Policji. Pomysłodawcą i inicjatorem Fundacji był gen.Marek Papała. Celem Fundacji jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Fundacja pomaga obecnie około 250 osieroconym rodzinom. Wspiera ją wiele instytucji państwowych, przedsiębiorstw, fundacji, korporacji zawodowych, szkół, placówek ochrony zdrowia i osób fizycznych. Działacze fundacji pracują w niej społecznie. Kilkoro wspaniałych osób: emerytowani i czynni policjanci, ich rodziny. Są też wśród nich osoby, które znają smak takich rodzinnych tragedii, bo sami ich doświadczyli. Dziś już gotowi pomagać innym, których dosięgnął podobny dramat.


Anna Galant, rzecznik CSP
zdjęcia Piotr Maciejczak, ZKS