Przed turniejem - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przed turniejem

Data publikacji 06.03.2015

Szkoła Policji w Pile oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile rozpoczęły przygotowania do VII Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych. W pomoc przy przeprowadzeniu eliminacji zaangażowało się Centrum Szkolenia Policji.

     4 marca 2015 r. na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, przebywało 80 uczniów i 20 opiekunów z 20  szkół. Uczniowie, którzy chcieli uczestniczyć w Turnieju wzięli udział w eliminacjach, polegających na rozwiązaniu testu wiedzy.

     Test składał się z 40 pytań, a na wskazanie prawidłowej odpowiedzi przeznaczono 40 minut. Z ramienia Centrum Szkolenia Policji powołana została komisja w składzie: przewodniczący podinsp. Andrzej Pawłowski z Zakładu Służby Prewencyjnej oraz nadkom. Jarosław Golat i asp. szt. Danuta Korolczuk z Zakładu Służby Kryminalnej. Przedsięwzięcie koordynowała asp. Magdalena Sulich z Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia.

     Celem turnieju jest konsolidacja szkół, która zaowocuje bardziej świadomym ubieganiem się absolwentów klas o profilu policyjnym do służby w administracji publicznej, a także otwarcie Policji na środowisko młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju.

 

asp. Magdalena Sulich WMiOSz

zdj. Marcin Grzeszyk WMiOSz