Żegnamy słuchaczy kursu DSN-3/14 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Żegnamy słuchaczy kursu DSN-3/14

Data publikacji 04.03.2015

Zakończyła się 3 edycja, rozpoczętego jeszcze w 2014 r., kursu specjalistycznego dla policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich (DSN-3/14).

     Zajęcia na kursie realizowane były w dwóch grupach szkoleniowych. Uczestniczyło w nich 41 policjantów m.in. z komórek organizacyjnych do spraw nieletnich i patologii, izb dziecka, a także szkół policyjnych. W trakcie kursu słuchacze pogłębiali swoją wiedzę m.in.z  zakresu postępowania w sprawach nieletnich, wybranych zagadnień pracy operacyjnej, czy też przepisów prawa cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego. Słuchacze uczestniczyli m.in. w zajęciach realizowanych przez biegłego sądowego z zakresu psychologii, a także przez specjalistów Fundacji Dzieci Niczyje. Sami również przeprowadzili zajęcia w placówkach wychowawczo – oświatowych przekazując uczniom szeroką wiedzę z zakresu ogólnie pojętego bezpieczeństwa. Bardzo wartościowym i interesującym elementem tego szkolenia były zajęcia prowadzone w sali specjalistycznej dostosowanej do realizacji zajęć dotyczących współpracy Policji z mediami,  gdzie słuchacze poznawali zasady udzielania informacji środkom masowego przekazu.

     Pobyt w Centrum Szkolenia Policji to również możliwość uczestniczenia w zajęciach pozadydaktycznych. Mogli się o tym przekonać słuchacze przedmiotowego kursu, którzy w ramach Prewencyjnego Koła Zainteresowań odwiedzili Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Warszawie Falenicy, gdzie mieli okazję poznać historię, strukturę oraz zakres działalności placówki.  Dodatkowo uczestniczyli w zajęciach realizowanych przez policjantów Zarządu Lotnictwa Policyjnego Głównego Sztabu Policji  KGP, których  tematyka dotyczyła bezpiecznego podejmowania śmigłowca wykonującego czynności służbowe w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych. Ponadto  słuchacze mieli możliwość odbycia lotu patrolowo-szkoleniowego.

     Wszystkim absolwentom DSN-3/14 gratulujemy pozytywnego ukończenia kursu i życzymy samych sukcesów w życiu zawodowym oraz osobistym.

kom. Marceli Śmiałek Zakład Służby Prewencyjnej

zdj.: archiwum ZSP