Na miejscu katastrofy komunikacyjnej – szkolenie - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Na miejscu katastrofy komunikacyjnej – szkolenie

Data publikacji 05.02.2015

16 grudnia ubiegłego roku zostało podpisane porozumienie między Komendantem Głównym Policji oraz przewodniczącymi Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Ideą porozumienia było określenie zasad współpracy w zakresie wzajemnego wspierania przedsięwzięć szkoleniowych. W Centrum Szkolenia Policji właśnie zakończyło się trzydniowe szkolenie dla przedstawicieli tych instytucji.

     Idea współpracy została przeniesiona w wymiar praktyczny. W dniach 02-04.02. br. nauczyciele policyjni z Zakładu Służby Kryminalnej oraz Zakładu Szkoleń Specjalnych przeprowadzili cykl zajęć wykładowych, których uczestnikami byli członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich. Zajęcia obejmujące taktykę i metody przesłuchiwania świadka zrealizowali podinsp. Elżbieta Ciborowska i podinsp. Mirosław Śrubka, zagadnienia z obszaru minersko-pirotechnicznego przedstawił st. asp. Adam Fechner, zaś tematykę związaną z techniką kryminalistyczną omawiali kom. Iwona Bogusz oraz podinsp. Jarosław Piotrowski.

     W trakcie zajęć nie tylko referowano zagadnienia interesujące członków poszczególnych Komisji, omawiano również i dyskutowano na temat szeregu praktycznych aspektów współpracy pomiędzy funkcjonariuszami wykonującymi czynności na miejscach katastrof komunikacyjnych, tak aby ich działania w maksymalnym stopniu korespondowały z zadaniami realizowanymi przez członków PKBWL, PKBWK oraz PKBWM.

podinsp. Jarosław Piotrowski/ Zakład Szkoleń Specjalnych

zdj. ze zbiorów ZSS