Korzystamy z unijnych projektów - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Korzystamy z unijnych projektów

Data publikacji 03.02.2015

Zakład Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji posiada samochód marki Renault Master przeznaczony do działań profilaktyczno – edukacyjnych i 10 motocykli ciężkich marki HONDA SC 58 pozyskanych w ramach projektu „Doposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt służących poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze całego kraju” oraz 15 motocykli ciężkich marki HONDA SC 64 i 2 laserowe mierniki prędkości ULTRALYTE 100 LR uzyskane w ramach projektu „Techniczne wzmocnienie Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.

Oba projekty realizowane są przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Ich celem strategicznym jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Motocykle wykorzystywane są podczas realizacji kursów specjalistycznych w zakresie kierowania motocyklem szosowym, natomiast z obsługą i wykorzystaniem w służbie laserowych mierników prędkości zapoznawani są policjanci uczestniczący w kursie specjalistycznym z zakresu ruchu drogowego – część szczególna.

Ponadto wskazany sprzęt prezentowany jest podczas wielu przedsięwzięć profilaktyczno-edukacyjnych, realizowanych z udziałem kadry Zakładu Ruchu Drogowego. Należą do nich np. Festiwal Nauki organizowany przez Polską Akademię Nauk, Bezpieczny piknik nad Jeziorem Zegrzyńskim, finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, spotkania z dziećmi i młodzieżą dotyczące wychowania komunikacyjnego oraz egzaminy na kartę rowerową. Z wyposażeniem pojazdu marki Renault Master zapoznawani są również policjanci biorący udział w spotkaniach w ramach funkcjonującego w CSP Koła Ruchu Drogowego.

 

 

asp. Justyna Setniewska ZRD

zdj. ze zbiorów ZRD