Absolwenci kursu ZN-14/14 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Absolwenci kursu ZN-14/14

Data publikacji 15.12.2014

Po 10 dniach szkoleniowych, 35 policjantów otrzymało świadectwa ukończenia kursu specjalistycznego w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej.

     Policjanci zdobywali wiedzę teoretyczną dotyczącą zjawiska narkomanii i związanej z nią przestępczości, środków i substancji narkotykowych oraz technologii ich produkcji, a także nabywali umiejętności związane z ujawnianiem i ściganiem dilerów narkotykowych.

     Odpowiednie przeszkolenie policjantów pracujących w komórkach zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej jest kluczowe w realizacji tego typu zadań. Ponadto ukończenie tego rodzaju kursu daje możliwość uczestniczenia w kolejnym etapie doskonalenia wiedzy i umiejętności, tj. w kursie specjalistycznym w zakresie neutralizacji miejsc nielegalnej produkcji narkotyków.

     Zastępca Kierownika Zakładu Służby Kryminalnej podinsp. Dariusz Kaszuba żegnając absolwentów kursu wyraził przekonanie, że zostali należycie przygotowani do wykonywania obowiązków służbowych. Życzył też wszystkim sukcesów w służbie i życiu osobistym.

podinsp. Dariusz Kaszuba – Zastępca Kierownika Zakładu Służby Kryminalnej

zdj. Mariusz Mazewski ZSS