Zwalczanie przestępczości komputerowej - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zwalczanie przestępczości komputerowej

Data publikacji 11.12.2014

Zakończyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego w zakresie uzyskiwania informacji z Internetu dla policjantów zwalczających przestępczość komputerową – PKUIZ-15/14. W kursie uczestniczyło 13 policjantów i żołnierz Żandarmerii Wojskowej.

     Trwające 5 dni zajęcia, prowadzone z wykorzystaniem sprzętu komputerowego w jednej z sal w budynku Policyjnego Centrum Dowodzenia, poświęcone były doskonaleniu wiedzy i umiejętności, szczególnie w zakresie gromadzenia, weryfikowania i wykorzystywania informacji z Internetu, interpretowanie i stosowanie przepisów prawa, stosowanie procedur postępowania oraz dokumentowanie przestępstw komputerowych.

     W zajęciach pomocą służyli m.in. Grupa Allegro, Stowarzyszenie Dystrybutorów Programów Telewizyjnych Sygnał i przedstawiciele KWP w Bydgoszczy którzy przedstawiali program Hydratools2. Hydratools2 to program komputerowy opracowany przez pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Grzegorza Kubiczka i Tomasza Boronia, służący do wspomagania pracy pionu kryminalnego. Program pracuje w oparciu o lokalne bazy danych uzyskane w drodze żmudnego przeszukiwania zasobów sieci Internet oraz o internetową bazę danych udostępnioną przez operatora sieci komórkowej T-Mobile. Program umożliwia m.in.: identyfikację operatora na podstawie numeru MSISDN, identyfikację numeru IMSI, ICCID, IMEI, identyfikację numeru zgłaszającego i numeru kierowania alarmowego oraz wykaz budek telefonicznych, przeliczanie współrzędnych geograficznych, wyszukiwanie i lokalizowanie stacji BTS oraz lokalizowanie stacji BTS na wyznaczonej trasie, identyfikacja adresu IP, weryfikacja numeru banku, weryfikacja numerów dokumentów: dowód osobisty, paszport, dowód rejestracyjny, identyfikacja pojazdów po tablicach rejestracyjnych oraz numerze VIN, wyszukiwanie danych teleadresowych do operatorów, generowanie dokumentów, tworzenia raportów i wizualizację wyników na mapie, odnośniki do innych stron www.

     Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej mł. insp. Włodzimierz Nienałtowski żegnając absolwentów kursu, wyraził przekonanie, że uczestnicząc w kursie specjalistycznym policjanci zostali należycie przygotowani do wykonywania zadań zawodowych z tego zakresu. Po wręczeniu zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu mł. insp. Włodzimierz Nienałtowski życzył absolwentom dalszych sukcesów w służbie i życiu osobistym.

 

mł. insp. Włodzimierz Nienałtowski – Kierownik ZSK

zdj. podkom. Rafał Lewandowski - ZSK