Służba kryminalna się szkoli - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Służba kryminalna się szkoli

Data publikacji 09.09.2014

Zakończyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego w zakresie ujawniania, identyfikacji i zabezpieczenia mienia podlegającego zajęciu w postępowaniu przygotowawczym - PPZM-4/14. W kursie trwającym od 01 do 05 września 2014 r. uczestniczyło 19 policjantów, którzy uzyskali zaliczenie końcowe, zdobywając tym samym zaświadczenie o przeszkoleniu.

       Kurs skierowany był do funkcjonariuszy służby kryminalnej realizujących zadania związane z ujawnianiem i identyfikacją składników majątkowych osób pozostających w zainteresowaniu Policji oraz dokonujących tymczasowego zajęcia mienia ruchomego.

    Zajęcia trwały pięć dni szkoleniowych i poświęcone były doskonaleniu wiedzy oraz umiejętności w zakresie tymczasowego zajęcia mienia ruchomego i zabezpieczenia majątkowego oraz ustalaniu składników majątkowych sprawców przestępstw min. z wykorzystaniem metod pracy operacyjnej. Odpowiednie przeszkolenie policjantów pracujących w komórkach zajmujących się zabezpieczeniem mienia na poczet przyszłych kar i środków karnych jest kluczowe w realizacji tego typu zadań.

    Zastępca Kierownika Zakładu Służby Kryminalnej podinsp. Dariusz Kaszuba żegnając absolwentów kursu, podkreślił, iż  w obecnej dobie przestępczości niezmiernie istotne są umiejętności policjantów w zakresie prawidłowego i rzetelnego ustalania, zabezpieczania mienia sprawców przestępstw. 

     Po wręczeniu zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu  podinsp. Dariusz Kaszuba życzył absolwentom  sukcesów w służbie i życiu osobistym.

 

podinsp. Dariusz Kaszuba – Zastępca Kierownika Zakładu Służby Kryminalnej

zdj. Anna Rakowska-Sitek ZSK