Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Jakość i efektywność procesu kształcenia w szkołach policyjnych

W dniach 28 – 30 maja 2014 r. Koszycach na Słowacji odbyły się warsztaty międzynarodowe, których organizatorem była tamtejsza Szkoła Policji we współpracy z Dyrekcją Okręgową Policji w Koszycach oraz Dyrekcją Policji Granicznej i ds. Cudzoziemców w Sobrance. Patronat nad przedsięwzięciem objął szef słowackiej Policji.

Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele szkół policyjnych z Czech, Polski, Rumunii, Ukrainy, Niemiec oraz Węgier. Polskę reprezentowali przedstawiciele Szkoły Policji w Katowicach – insp. Anna Rosół Zastępca Komendanta i podinsp. Ryszard Piasecki starszy wykładowca Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia oraz policjanci Centrum Szkolenia Policji – mł. insp. Grzegorz Winnicki Kierownik Zakładu Interwencji Policyjnych oraz podinsp. Krzysztof Kozyra starszy wykładowca Zakładu Interwencji Policyjnych.

Celem warsztatów była wymiana  doświadczeń zawodowych i sugestii pomiędzy słowacką Szkołą Policji w Koszycach a zagranicznymi szkołami policji, zajmującymi się podstawową edukacją policyjną. Płaszczyzną wymiany doświadczeń objęto następujące obszary:

  • zapewnienie wymaganego poziomu wiedzy i umiejętności u absolwentów szkół policji,
  • szczególne, specyficzne cechy procesów pedagogicznych i edukacyjnych
    w szkołach policyjnych,
  • czynniki wpływające na jakość i efektywność procesów pedagogicznych
    oraz edukacyjnych w szkołach policyjnych.

Wykład inauguracyjny wygłosił doc. dr Michal Blaško z Uniwersytetu Technicznego w Koszycach. Prelegent skoncentrował się przede wszystkim na: 1) charakterystyce wybranych procesów szkolnych mających wpływa na rezultaty szkolne, 2) czynnikach determinujących osiągnięcie pożądanych rezultatów szkolnych, między innymi roli nauczyciela, środowiska szkolnego, zabezpieczenia finansowego placówek oświatowych,
3) roli motywacji w procesie edukacji. Następnie odbyły się prezentacje przedstawicieli poszczególnych jednostek szkoleniowych. Podinsp. Czesław Piasecki z katowickiej Szkoły Policji szczegółowo omówił proces doboru, adaptacji i oceny nauczycieli policyjnych w kontekście zapewniania optymalnego poziomu jakości szkolenia. Prezentacja Centrum Szkolenia Policji dotyczyła problematyki zapewnienia wymaganego poziomu kształcenia absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego w kontekście umiejętności interwencyjnych. Podczas wystąpienia przedstawiono między innymi najczęściej stosowane metody kształcenia, zaplecze szkoleniowe, założenia do scenariuszy zajęć oraz narzędzia służące do oceny rezultatów kształcenia. W konkluzji przedstawiciele Centrum Szkolenia Policji podkreślili, że nasycenie procesu kształcenia różnego rodzaju – nawet najbardziej zawansowanymi technologicznie – środkami dydaktycznymi nie gwarantuje jeszcze zwiększenia efektywności. Nadal najważniejsza pozostaje rola nauczyciela policyjnego i jego umiejętność adaptacji określonych, rzeczywistych sytuacji i kreatywne przystosowanie warunków szkoleniowych do tego, co może spotkać funkcjonariusza w codziennej służbie.

Na podstawie wystąpień przedstawicieli poszczególnych szkół policyjnych można stwierdzić, że za najważniejsze czynniki mające wpływ na jakość i efektywność procesów edukacyjnych uznano rolę nauczyciela policyjnego i jego możliwości rozwoju zawodowego, a także problematykę odpowiedniej motywacji uczestników szkoleń.

Warsztaty – poza zasadniczym celem jakim była wymian doświadczeń zawodowych mających na celu optymalizację procesów zapewniających efektywność szkolenia policjantów – były również doskonałą okazją do zapoznania uczestników z zabytkami i kulturą Słowacji. W Mihal Gallery można było podziwiać słynne, unikatowe dzieła najwybitniejszego przedstawiciela pop-artu Andy Warhola, amerykańskiego artysty
o słowackich korzeniach, natomiast w zabytkowej części miasta można było zobaczyć jedną z najbardziej rozpoznawalnych budowli w Koszycach; wzniesioną w XIV wieku katedrę św. Elżbiety, najdalej wysunięty na wschód Europy zabytek sakralnej architektury gotyckiej.

 

mł. insp. Grzegorz Winnicki

Zdjęcia z archiwum Szkoły Policji w Koszycach
oraz zbiorów G. Winnickiego.