Posiedzenie komisji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie komisji

Data publikacji 23.08.2013

W Centrum Szkolenia Policji odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Rady Miasta Legionowo. Porządek posiedzenia przewidywał m.in. zapoznanie radnych z funkcjonowaniem CSP oraz omówienie roli naszej jednostki w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców miasta.

     Uczestniczący w posiedzeniu Komisji Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka przedstawił zebranym formy współpracy z lokalną społecznością w obszarze popularyzowania dobrych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Radni bardzo wysoko ocenili działania profilaktyczne podejmowane przez CSP w placówkach oświatowych miasta i gminy Legionowo.W czasie wizyty goście mieli okazję zapoznać się ze strukturą i zadaniami szkoły, a także obejrzeć obiekty CSP – zespół strzelnic oraz halę sportową i halę technik interwencji.

     Pozostałe punkty posiedzenia to m.in.: opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej oraz opracowanie i zatwierdzenie wniosków do projektu budżetu Gminy Legionowo na 2014 rok.

hg

zdj. Katarzyna Król-Imińska SZP-4/13