Szczególne wyróżnienie naszego policjanta - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szczególne wyróżnienie naszego policjanta

W związku z wysoką oceną realizacji zadań służbowych oraz godną naśladowania postawą w służbie, Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz podjął decyzję o przyznaniu nagrody motywacyjnej kom. Arturowi Walaskowi, wykładowcy z Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Uroczystego wręczenia nagrody dokonał Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki wraz ze swoimi zastępcami w trakcie odprawy kadry kierowniczej CSP.

    Kom. Artur Walasek jest jednym z najbardziej doświadczonych instruktorów szkolenia przewodników i tresury psów w ZKP. Do jego głównych obowiązków należy sprawowanie nadzoru nad realizacją przedsięwzięć z wykorzystaniem psów i koni służbowych. Na co dzień prowadzi kursy specjalistyczne dla policjantów wykonujących czynności pozorantów, a także nadzoruje szkolenia psów patrolowych, patrolowo-tropiących oraz psów do badań osmologicznych, realizowanych w ramach tresury indywidualnej przez przewodników psów w jednostkach terenowych.

    Obecnie zajmuje się również koordynowaniem zadań związanych z centralnym doborem psów do służby w Policji. Podkreślenia wymaga jego szczególne zaangażowanie i duży wkład pracy w czynności związane z wyszukiwaniem i kwalifikowaniem psów do tresury.

    Należy dodać, że aktywność i profesjonalizm, w połączeniu z prawdziwą pasją, sprawiają, że kom. Artur Walasek jest policjantem wyróżniającym się i cenionym przez przełożonych, zaś dla współpracowników i słuchaczy bez wątpienia stanowi wzór do naśladowania.