Delegacja Policji Państwowej Turcji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Delegacja Policji Państwowej Turcji

Data publikacji 18.10.2012

Centrum Szkolenia Policji odwiedzili dziś przedstawiciele Departamentu Kadr Komendy Głównej Policji Państwowej Turcji. Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach programu pomocowego UE TAIEX.

     Tureccy partnerzy byli zainteresowani poznaniem polskich rozwiązań i najlepszych praktyk mających odzwierciedlenie w systemie szkolenia i doskonalenia zawodowego Policji, dotyczących m.in. zagadnień etyki zawodowej, ochrony praw człowieka, a także problematyki działań prewencyjnych.

     W Centrum Szkolenia Policji delegacja spotkała się z Zastępcą Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosławem Gałuszką oraz przedstawicielami kadry kierowniczej i nauczycielskiej. Goście uczestniczyli też w pokazie prezentacji przygotowanej przez Pełnomocnika Komendanta Centrum Szkolenia Policji ds. Ochrony Praw Człowieka.

     Współorganizatorem wizyty studyjnej delegacji Policji Państwowej Turcji jest Komenda Głowna Policji – Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji.

hg

zdj. Mariusz Mazewski