Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej

Data publikacji 05.10.2012

4 października br. Minister Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej Jan Kubice odwiedził Centrum Szkolenia Policji, gdzie obejrzał Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe do Walki z Nielegalnymi Laboratoriami Narkotykowymi.

     Oprócz Ministra stronę czeską reprezentowali: Wiceminister Spraw Wewnętrznych republiki Czeskiej Jaroslav Hruška, Dyrektor Generalny Wydziału ds. Międzynarodowych Kateřina Flaigová, oraz Jana Rázgová z Departamentu Współpracy Międzynarodowej i UE i Ivo Teichman II Sekretarz Ambasady Republiki Czeskiej w RP.

     Delegacji towarzyszyli: Dyrektor Centralnego Biura Śledczego KGP nadinsp. Adam Maruszczak, Patrycja Dzienisiewicz-Langier z Departamentu UE i Współpracy Międzynarodowej MSW, Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych CSP insp. Jarosław Gałuszka oraz Naczelnik Wydziału Operacji Międzynarodowej CBŚ KGP mł. insp. Waldemar Krawczyk.

hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS