Polsko – włoska wymiana doświadczeń - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Polsko – włoska wymiana doświadczeń

Data publikacji 02.10.2012

Przedstawiciel włoskich „Carabinieri”, który wczoraj złożył wizytę w Centrum Szkolenia Policji zapoznał się z funkcjami Policyjnego Centrum Dowodzenia, obejrzał także Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe do Walki z Nielegalnymi Laboratoriami Narkotykowymi oraz kompleks strzelnic CSP.

 

     Mjr Paolo Unali uczestniczył również w prezentacji na temat kursów i szkoleń realizowanych w Centrum Szkolenia Policji.

     Przedstawiciel włoskich „Carabinieri” przybył do Polski w związku z udziałem Głównego Sztabu Policji KGP w CEPOL Exchenge Programme 2012. Ideą Programu jest tworzenie użytkowej sieci kontaktów na poziomie eksperckim jako efektywnego narzędzia współpracy pomiędzy organizacjami policyjnymi zrzeszonymi lub stowarzyszonymi w CEPOL.

 

hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS