Zwalczamy przestępstwa na tle nienawiści - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zwalczamy przestępstwa na tle nienawiści

Data publikacji 28.09.2011

W ramach wspierania w Polsce realizacji "Programu zwalczania przestępstw na tle nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego", Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, przekazało ulotki informacyjne dla Policji.

          Spotkanie, w którym uczestniczył Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Jarosław Gałuszka odbyło się 22 września br., w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

          Przekazane materiały informacyjne przeznaczone są dla absolwentów doskonalenia zawodowego lokalnego w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępstw z nienawiści.

          Publikacja zawiera najważniejsze zasady i definicje, a także katalog najbardziej popularnych symboli nienawiści, z którymi funkcjonariusze mogą się zetknąć podczas wykonywania obowiązków służbowych.

          Warto przypomnieć, że Polska przystąpiła do Programu zwalczania przestępstw na tle nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego 24 października 2006 roku. Do Programu  dołączyły też: Hiszpania, Chorwacja, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Węgry oraz Stany Zjednoczone.

         Rolę koordynatora Programu pełni Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

          Decyzją Nr 358 Komendant Główny Policji w dniu 8 września 2009 r. zatwierdził Program kursu specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępstw z nienawiści, a jego realizację na poziomie centralnym powierzył Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

          Pierwsze doskonalenie zorganizowane dla przedstawicieli komend wojewódzkich oraz funkcjonariuszy CSP odbyło się w dniach 2 – 6 listopada 2009 r., w Centrum Szkolenia Policji.

          Od 26 do 30 września br., w Centrum Szkolenia Policji trwa III edycja tego rodzaju doskonalenia.

Zdjęcia z kursu. ---> KLIKNIJ

Hanna Grochowska