Więcej policjantów na drogach - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Więcej policjantów na drogach

Data publikacji 26.09.2011

W piątek 23 września br., w Centrum Szkolenia Policji zakończyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego RD-7/11.

          64 policjantów uzyskało kwalifikacje do pełnienia służby w komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach ruchu drogowego.

          Od 4 lipca funkcjonariusze zdobywali wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.: przeprowadzania kompleksowej kontroli drogowej, realizacji czynności na miejscu zdarzenia drogowego, kierowania ruchem drogowym, a także obsługiwania urządzeń kontrolno-pomiarowych i urządzeń rejestrujących zachowania uczestników ruchu drogowego.

          W zakończeniu kursu uczestniczyli m.in.: Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Jarosław Gałuszka oraz Kierownik Zakładu Ruchu Drogowego mł. insp. Elżbieta Kołodziejska-Powalska.

                   Absolwentom kursu gratulujemy dobrych wyników w nauce i życzymy sukcesów w służbie!

 

Hanna Grochowska

zdj. Mariusz Mazewski ZSS