Bezpieczeństwo imprez sportowych - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo imprez sportowych

Data publikacji 08.09.2011

Kolejne mecze i rozgrywki piłkarskie weryfikują stan bezpieczeństwa na stadionach. W Centrum Szkolenia Policji zakończyła się druga w tym roku, edycja kursu specjalistycznego dla policjantów spottersów, przygotowanych m.in. do współpracy z kibicami oraz z podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo imprez sportowych.

            Zajęcia dydaktyczne poświęcone były również analizie uwarunkowań przestępczości i chuligaństwa stadionowego, a także sposobom przeciwdziałania i zwalczania tych zjawisk.

            Omówiono też obowiązujące regulacje prawne, międzynarodowe i krajowe, w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych.

            W programie kursu nie zabrakło również problematyki dotyczącej umiejętności społecznych i z zakresu psychologii.

            3 września br., 17 - osobowa grupa policjantów spottersów otrzymała świadectwa ukończenia kursu. Wręczył je Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Jarosław Gałuszka. W zakończeniu kursu uczestniczyli również: Opiekun Pedagogiczny Kursu starszy wykładowca Zakładu Służby Prewencyjnej podinsp. Leszek Dyduch, Radca Zespołu Psychologów CSP nadkom. Iwona Klonowska-Senderska oraz Spotters Krajowy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku asp. szt. Tomasz Organek .

 

Leszek Dyduch ZSP/Hanna Grochowska

zdj. ze zbiorów ZSP