Pożegnaliśmy policjantów z RD-6/11 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pożegnaliśmy policjantów z RD-6/11

Data publikacji 08.09.2011

Po 60 dniach szkolenia kolejna grupa policjantów ruchu drogowego opuściła Centrum Szkolenia Policji.

            Od 2 czerwca br. policjanci przygotowywali się do pełnienia służby w komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach ruchu drogowego.

            Zdobywali wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu przeprowadzania kompleksowej kontroli drogowej (w tym pojazdów, z wykorzystaniem których realizowany jest krajowy i międzynarodowy transport drogowy), wykonywania czynności na miejscu zdarzenia drogowego, kierowania ruchem drogowym, obsługiwania urządzeń rejestrujących zachowania uczestników ruchu drogowego oraz kontrolno – pomiarowych.

            Jesteśmy przekonani, że uzyskana w czasie kursu wiedza przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i porządku na drogach.

            W uroczystości zakończenia kursu uczestniczył Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Jarosław Gałuszka, Kierownik Zakładu Ruchu Drogowego mł. insp. Elżbieta Kołodziejska – Powalska oraz st. wykładowca ZRD podinsp. Daniel Strzelczyk i asp. Artur Wierdak z Wydziału Dowodzenia.

            Wszystkim absolwentom RD-6/11 życzymy sukcesów w życiu osobistym i zawodowym!

Dariusz Boruszewski Zastępca Kierownika ZRD

zdj. Mariusz Mazewski ZSS