Zwalczanie przestępczości handlu ludźmi - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zwalczanie przestępczości handlu ludźmi

Data publikacji 22.09.2010

W Centrum Szkolenia Policji rozpoczęły się trzydniowe (22-24 września br.) warsztaty szkoleniowe dla funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępczości handlu ludźmi.

 

    Szkolenie jest realizacją zadania zamieszczonego w Krajowym Planie Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2009-2010 (cz. II pkt 6.).W czasie spotkania zostaną przedstawione zagadnienia związane z różnymi formami tej przestępczości. Uczestnicy warsztatów omówią również współpracę organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w świetle rozwiązań prawnych dot. ścigania przestępstwa handlu ludźmi, system wsparcia i ochrony ofiar a także zasady współdziałania wymiaru sprawiedliwości i organizacji pozarządowych w zakresie identyfikacji ofiar i pracy z nimi.
 
Hanna Grochowska
Foto: Roman Majewski WP