Medale i odznaki - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Medale i odznaki

Data publikacji: Data publikacji 21.09.2010

Dziś Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Arkadiusz Brzozowski wręczył medale czterem funkcjonariuszom z naszej szkoły. W uroczystości wręczenia medali uczestniczyła też Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Anna Rosół.

 

    Złoty medal „Za Długoletnią Służbę” nadany przez Prezydenta RP na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał Zastępca Komendanta ds. Logistycznych mł. insp. Bogdan Maćkowski, srebrne medale odebrali: Główny Księgowy – Naczelnik Wydziału Finansów nadkom. Urszula Kędzierska i nauczyciel policyjny Zakładu Służby Prewencyjnej podinsp. Krzysztof Zalewski.   Brązową odznaką „Zasłużony Policjant” nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji został wyróżniony podinsp. Andrzej Pawłowski – nauczyciel policyjny z ZSP.
    Serdecznie gratulujemy!
 
Hanna Grochowska
Foto: Anna Wawrzyniak WP