Porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej

Data publikacji 19.07.2010

16 lipca br. Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Arkadiusz Brzozowski i Naczelnik Przykarpackiego Instytutu Prawa Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych płk. Mirosław Buczko, podpisali porozumienie o współpracy.

 

 Celem współpracy jest podnoszenie jakości szkolenia oraz doskonalenia zawodowego poprzez wymianę doświadczeń w dziedzinie organizacji procesu szkolenia, wspólne opracowywanie i wydawanie podręczników, skryptów oraz innych materiałów naukowo-metodycznych.
 Porozumienie zakłada także prowadzenie wykładów, konferencji i seminariów z udziałem wykładowców obu stron.
 
Hanna Grochowska
Foto Daniel Starzec – KDTK-2/10