Nasze Święto - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nasze Święto

Data publikacji 19.07.2010

Mszą św. sprawowaną 15 lipca br. w legionowskim kościele garnizonowym, rozpoczęły się w Centrum Szkolenia Policji tegoroczne obchody Święta Policji i 20-lecia utworzenia CSP.

 

 
 W uroczystej mszy wzięła udział kadra i słuchacze CSP wraz z Komendantem insp. Arkadiuszem Brzozowskim, Zastępcą Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Anną Rosół oraz Zastępcą Komendanta ds. Logistycznych mł. insp. Bogdanem Maćkowskim. W nabożeństwie uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu legionowskiego, a także przedstawiciele Policji z Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji, Słowacji i Ukrainy.
Mszy św. przewodniczył ks. prałat płk Sławomir Żarski – Administrator Ordynariatu Polowego WP i jednocześnie Naczelny Kapelan Policji, a współkoncelebrowali ks. płk Kazimierz Krużel - proboszcz garnizonu Legionowo i ks. por. Tomasz Krawczyk.
 Ks. prał. płk Sławomir Żarski w wygłoszonej homilii nawiązał do obchodzonych w tym roku rocznic: - „Obchodzimy dziś jubileusz 91 rocznicy powstania Policji Państwowej i 20 rocznicę utworzenia Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Obejmujemy życzliwą i modlitewną pamięcią setki tysięcy tych, którzy wybrali służbę w Policji. Wybrali zawód policjanta, służbę policyjną - wraz z całym brzemieniem zapewnienia bezpieczeństwa publicznego”. Przypomniał też 20-letnią historię naszej szkoły.
 16 lipca br. z okazji Święta Policji oraz 20-lecia CSP, na terenie szkoły odbył się uroczysty apel. Wzięli w nim udział m.in. I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierz Szwajcowski, Dyrektor Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA Pan Jacek Zalewski, Dyrektorzy Biur KGP, Komendanci Policji, w tym wszyscy Komendanci Szkół, przedstawiciele duchowieństwa, władz samorządowych i instytucji współpracujących z Centrum Szkolenia Policji, Kierownictwo i kadra CSP oraz emerytowani pracownicy naszej jednostki.
 W czasie uroczystego apelu Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Arkadiusz Brzozowski otrzymał medal WOPR „Za zasługi”, a Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Anna Rosół odznakę „Błękitny Krzyż WOPR”. Akty mianowania na wyższe stopnie policyjne wręczono 70 policjantom. Na wyższe stanowiska służbowe mianowano 6 funkcjonariuszy. Ponadto decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 3 osoby otrzymały brązowy medal za zasługi dla Policji, jeden funkcjonariusz został wyróżniony nagrodą pieniężną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a dwóch nagrodą pieniężną Komendanta Głównego Policji.
 Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów szkolnych. Oprócz słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego uczestniczyli w niej słuchacze kursów specjalistycznych – przewodnicy psów służbowych i policjanci ruchu drogowego. Piątkowe obchody Święta Policji i 20-lecia utworzenia CSP uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.
 
Hanna Grochowska
Foto Sławomir Ronowicz – ZSS
Daniel Starzec, Michał Suda, Łukasz Wilczak – KDTK-2/10